Bilder från banarbete 2012

06 Fastighetschefens senatse tillskott på husfronten 2012-04-21.10 Svetsning vattenhas 2t 2012-04-21.11 Montering av vattentorn 2012-04-21.12 Svetsning vattenhast
2012-04-21.13Vattenhasten i Bor 2012-06 Forsta duschen 2012-06 Urban monterar strombrytaren 2012-06 Urban och Bill, lyckat genomforingsforsok
2012-06 Vandskiva och vattenhast nu i full funktion (2) 2012-06 Vattenhasten, forsta provkorningen 2012-07-20-1 2012-07-20-2
2012-07-20-3 2012-07-20-4 2012-07-20-5 2012-07-20-6
2012-07-20-7 2012-07-20-8 2012-07-20-9 2012-07-20-10
2012-07-20-11 2012-07-20-12 2012-07-20-13 2012-07-20-14
2012-07-20-15 2012-07-20-16 2012-07-20-17 2012-09-15.1
2012-09-15.2 2012-09-15.3 2012-09-15.4 2012-09-15.5
2012-09-22 1. Banvallen jamnas till 2012-09-22 2. Ralskapning 2012-09-22 4. Skarvbultar kapas 2012-09-22 5. Sista skarven monteras