Banavdelningen 2010

1 Juli vänskivan i Bor lyfts på plats.

Arbetshelg 7-9 maj
Spåret på Elgarydsrakan lyfts och stoppas.

Banchefen.

Spåret till bruksverkstaden har snyggats till.
Arbetshelg 24-25 april
Påläggssvetsning av växeldetalj.
Slipning av korsningspunkten.
Gruståg till Elgarydsrakan.

Iläggning av växel på impregneringen.