Banavdelningen 2011

22-23 oktober Fortsatt arbete i Bor för att färdigställa vändskiva, spår och vattenhäst.

Kabeldike (med nedgrävd plastslang) grävda från växeln vid vägen till stationshuset. Detsamma från stationshuset längs plattformskanten fram till blivande vattenhästen och därifrån fram till bäckkanten. Sistnämnda sträcka också med grov slang för vattenslangen. Plattformskanten förlängd ca 4 m med ny sten. Sedan utfyllt och iordningställt. Utgrävt för spår bakom vändskivan, en rälslängd + stoppbock.

Gjutform till vattenhästens fundament byggd och färdiggjuten. Sedan är stora delar av markområdet avgrusat med 0-18 och jämnat. Till våren återstår att montera vattenhästen och pumpanläggningen, maskinstoppa de ny spåren och slutjustera markområdet med att bl.a. så gräs.

Stoppbockar på löpande band. 24-25 september 2011
I verkstaden så byggs det stoppbockar på löpande band.
Sorterar växlar24 september 2011
Växlarna som länge och väl legat vid bruket har nu äntligen blivit flyttade.
De var både långa och tunga så ett lämpligt fordon önskades. Ett sådant kom också.

Det letades också växlar i en mer igenväxt Impregnering. Högar som ingen rört sen de kom till föreningens ägo. Men med en effektiv kran och skicklig förare så kom snart delarna fram.

Ohsan nyss kommen från verkstaden med nya axlar och vevar, backar med vagnar på bruksområdet


Banarbete 4-5 juni

Efter banbesiktning så är det anmärkningar som skall åtgärdas. Här är det både slipersbyte och stoppnings arbete som utförs.
Spåret lyfts till rätt läge och stoppmaskinen packar ballasten under sliprarna med sina spadar.

Slipersbytaren är ett nytillskott och effektiviserar arbetet mycket.

Vändskivan i Bor klar
Helgen 9-10:e april fortsatte banbesiktningsutbildningen med praktik under lördagen och teori under söndagen. Under praktiken indelades klassen 8 nya aspiranter i mindre grupper. Sträckan Gimmarp-Krokliden blev övningsobjekt. Noggranna protokoll blev ifyllda under sakkunnig ledning.

Ohsabanan har en ganska kuperad terräng vilket inbjuder till viss nöjesåkning.

Under helgen gjordes också provkörning av vår slipersbytare, En sväng på linjen för kontroll av gångegenskaper och hastighet. Sedan byttes totalt fyra sliprar, två utanför yttersta växeln och två i kurvan vid vattenhästen där det fanns en något lös räls. Trotts både sten och kalksten så åkte sliprarna ut utan protester. Ett arbete som för hand hade varit svettigt.

För den som vill göra en kurvberäkning enkel kan man använda denna apparat av märke Matisa. Arbetet med att montera ett redskapsfäste på lastmaskinen är i full gång. Den fastmonterade skopan har demonterats och delar är under tillverkning för att anpassas till den svetsadapter (stora bm) som ska monteras så skiftning mellan skopa och gafflar kan ske.