Banavdelningen 2013

December 6
Stormen Sven som härjade i södra Sverige 5-7 december drabbade inte bara de stora järnvägarna utan även Ohsabanan. Drygt tio träd hade lagt sig över banan mellan Ohs och Gimarp natten mot 6 december. På fredagen röjdes banan av ett gäng på fem personer. Träden delades i mindre bitar som sedan drog åt sidan av vårt motorlok Halmstad.
De flesta träden låg vid stationsgränsen i Ohs. Här dras ett träd iväg.
Halmstad drar iväg en stock från banan mellan Krokliden och Sötåsa-rakan.
Vägövergången vid Sötåsa-rakan.

September 20-21
Banavdelningen har fortsatt höstens arbeten med ett så kallat totalbyte, både räls och sliprar skall bytas. Rälsen byts från 17kg/m till 27kg/m.
Det har under åren blivit en puckel på spåret strax innan Sjövägens hållplats (från Ohs räknat) vilket har resulterat i en hastighetsnedsättning och något måste göras.
En grävmaskin inhyrdes för att gräva bort denna sten som inte var så liten, ett rejält gruslass kommer nu behövas för att fylla igen efter denna operation.

Gamla 17 kg spåret
Spåret är rivet återuppbyggnad påbörjas
Spåret skruvas ihop
Rälskapning
Nya spåret efter 2 dagars arbete
Stenen är borta
Stenen är borta riktning Bor

7 september
Nu har slipersbytaren varit ute på en provtur vilket resulterade i 16 bytta slipers nere vid impregneringen.
Detta gick helt utan missöden. Ett glatt gäng provkörde och konstaterade ett bra resultat

27-30 augusti
Höstens arbeten på banan har redan satt igång, fyra dagar under v35 byttes 100 spårmeter räls på
Bäckaskogsrakan, det är en del av bytet på sträckan med den klenare 14-kilos räls som nu byts mot en grövre räls på 17 kg/m.
Sträckan har en hastighetsnedsättning på grund av nerstukade skarvar men i takt med att rälsen nu
byts så ska snart även denna sträcka kunna överfaras med normal hastighet.

Ba-tåg på väg mot arbetsplatsen.
Banavdelningen har vårarbeten
Banavdelningen har arbetet med att röja banan från sly och även kört makadam till de arbeten som gjordes under hösten.
Efter att banan besiktigats så finns det anmärkningar att åtgärda, här några sliprar som skall i.

Höjd justering
Fika efter att växeln i Stensjön blivit reparerad.
Nybyggd vattenhäst i Ohs då den gamla frusit sönder.
Vintern har släppt sitt tag om banavdelningen.
Vi har en hög med begagnade normalspårssliprar som behöver saneras från spikar och underläggsplattor men nu har
Björn och Martin dragit ur de sista spikarna ur normalspårssliprarna så nu är det bara att kapa dem till rätt längd.