Banavdelningen 2014

 

15-16 november

Arbetet i hagen vid Elgaryd börjar närma sig slutet. Under helgen kördes ballast och sträckan justerades med Bojomatic. Eftersom vi lyfter upp svackan i hagen blir sträckan något kortare och därför behöver rälsen kapas något för att förhindra solkurvor till sommaren. Förutom det skall mer ballast köras och spåret skall lyftas till rätt höjd men det kommer att göras efter tomtetågen. I nuläget är spåret klart för tomtetågskörningarna utan nedsatt hastighet då Bojomatic gjorde ett riktigt bra jobb.

 
På väg ut till arbetsplatsen
Färden går tämligen lugnt så inte hydrauliken på Bojomatic tar skada.
Spårjustering pågår
Dagens resultat
Vilket också provkördes med lok nr 6 Ohs med nöjd personal i hytten.
 
Bojomatic anländer Ohs 30 oktober

Bojomatic är en spårriktmaskin som under en längre tid kommer att tjänstgöra på banavdelningen Målet är att vi nu ska kunna justera hela banan, det vill säga lyfta och packa under ballasten under sliprarna så spåret ska ligga i rätt höjd för en behagligare färd. Ohsabanan har utrustning för att göra detta jobb men är betydligt mer arbetskrävande och det arbetet har därför inte gjorts i den utsträckning som man kanske önskat. Det lite mer unika med Ohsabanan är att det inte finns den banvall som järnväg vanligtvis har samt att spåret går över mossar, detta gör spårunderhållet mer krävande. Men med denna maskin hoppas vi nu komma ifatt rejält med det arbetet.
Ett stort tack till Östra Södermanlands Järnväg som lånar ut sin maskin (Bojomatic)
 
Bojomatic kördes till Ohs på lastbil och lossades på rampen och växlas här in i stall


Oktober 18-19

Slipersbytena i Elgarydshagen och på bangården i Ohs fortsätter. Under lördagen lades fokus på Elgarydshagen. Där har det nu bytts ett hundratal slipers, både långslipers och normallånga slipers. Arbetslaget hann med att byta ungefär tio slipers i övre delen av hagen. Nere i hagen förberedes det för grusning, samt vissa partier grusades. Föreningen har ett grusupplag mitt på Sötåsa-rakan där grusen lastas i våra grusvagnar. På söndagen arbetades det i Ohs. Man har nu även här bytt ett hundratal slipers. Söndagens arbete gick ut på att spika fast de nya sliprarna med rälerna.

 
Halva banarbetståget. Slipersbytare först, därefter Ohsan med slipersvagnar och redskapsvagnar.
Efter bilden togs kopplades Halmstad med grusvagnar på efter tåget.
På Sötåsa-rakan delades tåget och Ohsan körde ner till Elgarydshagen. Halmstad blev kvar under lastningen med grusvagnarna.
Hjullastaren kör fram till högen för att ta en ny skopa grus.
Ett nästan fullastat gruståg.
Vy möt Ohs från Elgarydshagen. Närmast ligger ett antal långslipers.
Här förbereds det för grusning.
Samma arbetslag sedda från andra hållet.
Sliperbytaren startas upp för arbete.
Arbetstågen kördes till Gimarp för att göra rundgång och sedan åka tillbaka till Ohs.
Bangården i Ohs. Vid varje hög som ligger längs med spåret till vänster har det bytats en slipers.
I och omkring en av växlarna på personbangården har det bytats ett antal slipers.
Som synes var några av sliperserna väldigt trötta. Resterna av en bytt slipers ligger bredvid spåret.
Många slipers har bytts vid spår 1 och 2.
Under söndagen spikades ett flertal slipers. Först måste man slå fast spiken för hand så att den sitter fast i slipern.
Spikning i full gång. Närmast kameran syns några förspikade slipers. Det gula måttet som ligger på spåret är till för att det ska bli rätt spårvidd.
Ännu fler förspikade slipers.
Efter att spikarna har slagits fast spikar man det sista med tryckluftshammare. Halmstad har här kört ner manskapsvagnen som har kompressoraggregat.
Spikning pågår. Personerna som står med varsitt spett trycker på slipern underifrån för att spikningen ska bli så bra så möjligt.
Spikningen från en annan vinkel. Mellan spåren ligger slipersrester från bytta slipers.

Banarbete 11-12 oktober

Höstens banarbete har tagit fart på allvar och slipersbytaren används flitigt.
På spår 1 och 2 i Ohs (spåren framför stationen) har flertalet sliprar bytts och några i växeln mot vägen skall också bytas.
Ute på banan pågår slipersbyte i hagen innan Elgaryd. Här är marken sank så därför lägger vi i längre sliprar för en bättre bärighet.
Sedan tidigare ligger här längre sliprar men den sträckan har alltså förlängts något samt sliprar i behov av utbyte har bytts.
Samtliga sliprar i hagen kommer att bytas om behov finns vilket kommer att göra hela sträckan mellan vägarna i näst intill nyskick.
Sträckan kommer att lyftas och fyllas med makadam så sliprarna kommer att ligga betydligt torrare än tidigare.

Hälften av sliprarna byts och spikas innan man byter resterande.
Detta för att ha någon form av spår att köra slipersbytaren på.

Först kör man ner klon mot den gamla slipersen.

Greppa.

Och dra ut den gamla.


Den nya läggs i.
Juli 21
Banan bör sopas minst ett par gånger om året. Detta i huvudsak för att få bort gamla löv och grenar som binder fukt och som sedan blir till matjord som i sin tur kan bli växtplats för nya växter. Man får även bort en del växter från spåret och oroar mossan. En annan trevlig effekt av att sopa banan är att spåret ser väldigt rent och fint ut. Sopningen genomförs med en maskin byggd på ett tvåaxligt underrede från Delary. Sopmaskinen puttas från med lämpligt lok, nu senast med Halmstad, i lagom hastighet som är ungefär 10 km/h. Sopningen genomfördes över hela banan. Vissa stopp fick göras med jämna mellanrum eftersom kylarvattnet på den för motorn underdimensionerade kylaren kokade. När kylaren fått nytt vatten och svalnat lite kunde turen fortsätta.
I förväg körde ett litet tåg draget av Ohsan. Tåget hade två syften, att examinera en ny lokförare på loket samt att fylla vattentornet i Gimarp med vatten och vattentunnorna längs banan.
Sopmaskinen på vändskivan i Ohs innan avfärd.
Lok 6 lämnar Ohs med sitt tåg. Halmstad och sopmaskinen står vid sidan och väntar.
Lokförarens vy från hytten i Halmstad. Tidvis dammade det mycket kraftigt från den torra banvallen. Bilden tagen vid Impregneringen.
Kaffepaus i Gimarp. Ohsan skymtas i bakgrunden.
Under uppehållet passades det på att röjas lite sly så att stationen syn bättre från vägen.
Vattentornet fylls med vatten.
Uppehåll i Hösjömo. Kylarvattnet fylls på igen efter kokning. Som synes blir både personal och fordon dammiga.
I Bor fylldes tankvagnarna fulla igen för att man skulle kunna fylla brandtunnorna med vatten.
Juli 18
Under fredagseftermiddagen rensades perrongen i Ohs från ogräs och liknande. Perrongen hade blivit ganska grön vilket betydde att det krävdes ganska stort arbete för att få de stora ytorna rena. När ogräsrensningen var klar körde stenkross ut på perrongen, både för att fylla ut hålor och sättningar samt att få till ett nytt stabilare toppskikt. Stenkrossen spreds ut med lastmaskin och räfsades sedan ut.
Arbetet med att sprida ut stenkrossen har här påbörjats. De lite gråare områdena på perrongen har fått stenkross.
Stenkrossen räfsades ut för hand vilket var ett tungt jobb i värmen.
Perrongen sedd från slutet av spår tre.
Stenkrossen lades ända ut till vägen.
Lastmaskinen fick köra flera gånger för att tippa av stenkrossen.

Maj 25
Under söndagen åtgärdades några besiktningsanmärkningar där det behövdes bytas sliprar. Fem punkter mellan Ohs-Gimarp med totalt 30 st
sliprar kunde strykas från listan, endast en punkt återstår med ca 4-5 sliprar. Arbetet utfördes med slipersbytaren som gjorde jobbet tämligen lätt trots det varma vädret.
Banan besiktigas årligen precis som Trafikverkets spår och anmärkningarna måste också åtgärdas inom en viss tid beroende på grad av avvikelse.
Trafikstarten närmar sig och listan med anmärkningar är snart struken men arbetet med förebyggande underhåll fortsätter.
Är du nyfiken på rallarjobb så är du alltid välkommen.


Slipersbytaren i fullfärd med att peta in nya sliprar efter att de gamla dragits ur

Hemfärd, vy från lok 23
April 6
Ett gäng på sex man var ute vid vattenverket i Tagel för att flytta en vägövergång. En markägare behövde flytta sin väg för att underlätta transporter till och från sin mark. Arbete gjordes färdigt under söndagen.
Banarbetståget har precis kommit fram till Tagel. Bakom trädet skymtas den gamla vägövergången. Den nya ska ligga där gruset är grått.
Spikning av stödrälerna pågår.
Av den gamla övergången finns det inte mycket kvar av.
Paus i arbetet. Stödrälerna till den högra rälen är kvar att spika.
Skyddsrälerna till båda rälerna är här fastspikade.
Mars 22-23
Under helgen byttes en del dåliga slipers på banan. Det är de längre sliprarna som har bytts mot nya kortare sliprar. På bilden spikas en slipers.

Januari 10
Ännu har inte vintern tvingat barnavdelningen i ide. Fredagen den 10 januari var Bengt Persson och Sven-Erik Hansson ute och provkörde slipersbytaren och varför börja med det enklaste, nej man valde spår 3 utmed perrongkanten och bytte 18 slipers. Nu återstår spikning och slutjustering men sedan klarar det spåret några år till.