Banavdelningen 2015

 
26-27 september

Höstens första slipersbytarhelg bjöd på soligt väder och temperaturen var perfekt för lite banarbete. Sträckan som vi nu arbetar på är strax efter hållplatsen Ekebohult och nästan fram till vägen Krokliden. Lördagen började med att baxa spåret i hagen vid Elgaryd eftersom det krävde hela manskapet, därefter åkte banarbetslaget till Ekebohult och började med att lyfta spåret något där det låg som lägst och sedan körde vi med slipersbytaren fram mot uppförsbacken innan skärningen. Under söndagen ägnade vi oss åt att byta slipers mellan skärningen och svackan innan Krokliden. De första 25 gick fantastiskt lätt att byta medans de sista 14 gick väldigt besvärligt att byta. Totalt bytte vi 75 slipers under helgen vilket kanske inte är så många men avsaknaden av en riktig banvall gör att arbetet bjuder på sina utmaningar.

 
Baxningen började uppe vid hållplatsen och arbetade sig ner hagen i riktning mot Ohs.
Ett glatt baxar-lag tittar på det raka fina spåret.

Här har de gamla sliprarna dragits ur och de nya har placerats så det är lätt för slipersbytaren att trycka in de på plats.

Ibland tar det emot och då kan slipersbytaren spåra ur.

Men vi har konstruerat ett par fångstjärn som gör att maskinen inte trillar ner så långt vilket underlättar arbetet med att få den på spår igen.
Med lite rutin tar det inte mer än en halvminut.

Vissa sliprar är så dåliga att de är svåra att greppa då de trycks ihop men då får man ta ett par spadtag och lägga en sliperskubb bredvid så brukar det gå bra.

Söndag och här har sliprarna placerats ut.

Efterjustering i sidled sen är det bara att spika.

Juli 20-22
I mellan trafiken utförs det lite arbeten på banan. Det är mest slyröjning som hinns med. Under måndagen röjdes det lite ner mot Bor, vid Hösjömo och vid Elgaryd. På de ställena slog växtligheten lite väl mycket mot lok och vagnar.
Även rampen på Impregeneringen har röjts fram, samt sly mellan spåren har tagits bort. Under onsdagen fick föreningen hjälp med detta av ett gäng från Munkedals Jernväg. Rampen ska användas ganska snart för att lasta Emsfors som ska till Munkedal några veckor.
 
Till höger om spåret vid Hösjömo röjdes det lite i buskarna.

En röjsåg användes.

Vid vägövergången i Elgaryd siktröjdes det också.
Kvällsgodståget mot Gimarp passerar. Eller?
Nja, inte riktigt, vattentornet i Gimarp skulle fyllas vilket gjordes med tankvagnen.
Innan röjnigen av rampen på Impregenringen såg det ut så här.
En del av gräset är borta, buskarna till höger i bild ska också bort.
Emellanåt passerade det tåg. Rampen ligger till vänster i bild.
Arbetet är här gjort halvvägs.
Gänget från Munkedal fortsatte röjningen.
Det är inte många buskar kvar innan jobbet är färdigt.
Resultatet av röjningen, nu kommer man lätt åt rampen.Juni 19-21
I midsommarhelgen har det som vanligt varit en del aktiviteter i Ohs. Förutom god mat och dryck
och dans kring midsommarstången har det arbetats på banan.

Det som utförts är:

 • Hela banan har sopats ren från kvistar, löv och annat bråte
 • Inhängande grenar och buskar har röjts utmed hela linjen
 • Spårområdet i Bor har bekämpats från gräs och ogräs med dels grästrimmer och dels ogräsmedel
 • Stensjön har fått sitt stationsgräs trimmat
 • Gimmarps plattform har besprutats mot ogräs
 • Elgaryds hållplats har fått gräset slagit
 • Impregernering har fått sitt banvallsgräs bekämpat och buskar nedklippta
 • Gräsytorna i Ohs har klippts och trimmats
 • Brandvagn 107 har satts i drift
 • Lok 26, Blå Schöma, har driftsatts
 • Lok 30, Halmstad, har besiktigats och godkänts
 • Stationen i Bor har efter målning i veckan fått sina skyltar och anslagstavla renoverade och uppsatta
 • Bangården i Ohs har städats från löv, kvistar och ogräs
 
Sopmaskinen görs redo för att sopa banan mot Ohs. Tåget står på den nytrimmade bangården i Bor.
Den nymålade stationen med skyltar uppsatta.
Sopmaskinen i drift i Tagelbacken, drygt en kilometer från Bor station.
I närheten av Hösjömo finns en myrstack som är så stor att den går ut i spåret. Här sopas den biten av stacken bort.
Nysopat och fint spår vid Kvarnbacken.
Vissa sträckor bekämpades den värsta ogräsen med ättika, här vid Bäckaskogsrakan.
Elgaryd innan gräset slogs.
Elgaryd i riktning mot Ohs.
Nytrimmat i Elgaryd inför trafikstarten.
Gräset var ganska högt även i spåret vilket åtgärdades.
Allt gräs är nu slaget i Elgaryd.
 

Juni 13-14
Under helgen har det bytats 82 slipers. 62 av sliprarna lades på lördagen in i banan och spikades på raksträckan vid Ramås av ett gäng på åtta personer. Tanken var att föreningens spikmaskin skulle köra efter slipersbytaren och spika sliprarna direkt. Dock visade det sig att hylsan som håller spikarna på plats vid spikningen var för stor vilket ledde till att spikarna inte kunde fästa vid rälsfoten. En teori som uppkom var att maskinen blivit modifierad under sin tid på Banverket för att passa grövre räler än våra. Hylsan måste göras mindre men i övrigt fungerar maskinen. Spåret spikades istället med hjälp av kompressor och tryckluftshamare.
Vissa slipers var ganska besvärliga att dra ut eftersom de var så pass dåliga att slipersbytarens klo inte fick grepp om slipersen och att det var mycket rötter i banvallen. Det som återstår nu är att rikta och stoppa spåret, men det är i tillräckligt bra skick för att köra trafik på det.
På söndagen byttes 19 slipers precis innan vägen vid Krokliden och en strax efter vägövergången vid Impregneringen av ett gäng på fyra personer.

Här finns en film som visar slipersbytaren i drift vid Ramås.

 
Samling innan avfärd från Ohs. Slipersbytaren och spikmaskinen står kopplade sist i tåget.
Nya slipers slängs av på lämpliga ställen i närheten av de som ska bytas.
Maskinerna görs redo för att börja dagens arbete. Tåget kommer att arbeta sig bortåt i bilden, mot Ohs.
Slipersbytaren i aktion.
En varsamhetstavla har satts upp där slipersbytet började. Den visar att det går bra att köra där, men nedsatt till 10km/h.
De sista sliprarna spikas.
Det nyspikade spåret inspekteras. Här står också en varsamhetstavla.
Söndag vid Krokliden. De sliprar som ska bytas väljs ut.
För att kunna dra ut sliprarna måste spikarna först dras ut.
Här görs det plats till en "groda". "Grodan" lyfter upp spåret genom att placeras under rälen.
Ibland har rälerna "sjunkit" ner i slipern. Då kan man lyfta upp spåret lite så att rälen och slipern inte har kontakt.
Om rälen har sjunkit ner i slipern kan det vara svårt att dra ut den. Fyra "grodor" ligger vid sidan om spåret.
Alla sliprarna är nu bytta och väntar på att spikas.
Vid spikning slås spikarna först fast för hand och spikas sedan fast med tryckluftshammare.
Spåret är nu färdigspikat och tillsnyggat.
Vid Impregneringen byttes en slipers. Den spikas här för hand.
 
Spårjustering 16-17 maj
Under helgen 16-17 maj var vi ute och körde med stoppmaskin och kompletterade banvallen med makadam.
 

Tyvärr togs ingen bild innan arbetet började men så här ser spåret ut innan man kommer fram till kurvan som vi justerat
och där är spåret något bättre.

 
 

Här är kurvan som vi justerade som är precis efter föregående bilder.
Vi får dock samla några banarbetare med spett och baxa kurvan något.

 
 

Här har makadamtåget precis passerat.

 
April 18
Under lördagen hölls det Säo-repetition och årsmöte, men innan det han banavdelningen med lite arbete på banan. Ett gäng på tre personer åkte ut på banan. Det som gjordes var att byta kryssmärken vid Elgaryds hållplats, dessa hade i princip ingen färg kvar. När detta var gjort körde tåget ner till skogsvägen mellan Sjunkehåla och Stenarna vid Krokliden. Vägövergången där behövdes lyftas eftersom den låg lägre än resten av linjen. Nu är övergången lyft så att den istället ligger lite högre än linjen, detta för att förbereda inför ett kommande banarbete där även linjen kommer att lyftas.
 
Halmstad kör ut ur motorlokstallet med banarbetsvagnarna på släp.
Tåget har kommit till Elgaryds hållplats.
Vägövergången med de gamla kryssmärkena. Som synes är de i behöv av att bytas.
Arbete med att skruva ner kryssmärket pågår.
De nya kryssmärkena. Tidigare har det varit tänkt att hela stolparna skulle bytas vid övergången till nya, men dessa planerna
ändrades när det upptäcktes att de nuvarande stolparna är av räls, detta för att behålla lite av bruksbanecharmen.
Båda kryssmärkena är nu utbytta. Till höger om det högra kryssmärket ligger en av de nya stolparna som körts ut men som kommer att tas till Ohs igen.
Arbetslaget har nu förflyttat sig till vägövergången vid Sjunkehåla.
Vägövergången, fotot taget i riktning mot Ohs.
För att kunna komma åt sliperserna måste dessa först grävas fram och brädorna i övergången tas bort.
Spåret lyfts till önskad höjd med så kallade "grodor", därefter stoppar man spåret med hjälp av en stoppmaskin.
Stoppmaskinen packar gruset under sliprarna så att dessa inte sjunker ner igen när grodorna tas bort.
Det går att köra stoppmaskinen med en person men oftas körs den med två.
Stoppmaskinen arbetar sig fram mot vägövergången.
Spåret är nu färdigstoppat, nu behövs bara lite grus för att det ska bli riktigt bra. Vid sidan om spåret på var sida ligger urdragna grodor.
Innan årsmötet provkördes Bojomatic inför tågsläppet 26 april.
Bojomatic är en spårriktare som föreningen lånar från ÖSlJ.

Banbesiktning
Varje år skall banan besiktigas så det inte finns några fel som kan innebära fara för de framfarande tågen. Bland annat så kontrolleras räls och sliprar, med ett vattenpass kontrollerar man så det inte finns några skevningsfel vilket kan orsaka urspårning.

 

Med hjälp av en liten vagn med ett vattenpass på kontrolleras horisontalläget mellan rälsen.
När ett fel upptäcks sätts en numrerad pinne vid felet och antäckningar för i protokollet.

Vattenpasset är monterat på en ställning så man slipper gå böjd.
 

Vädret var varierande minst sagt, började med snöblandat regn och blåst med riktigt kalla vindar som fick kläderna att kännas otillräckliga, varmt kaffe tillhörde höjdpunkterna men framåt dagen övergick kylan till lite mildare väder och när sedan solen tittade fram blev det en riktigt trevlig vårvärme.

 
 
Februari 28
Slyröjningen fortsätter längs banan. Det arbetades bland annat vid vägövergången strax söder om Gimarps stationsgräns.
Där har sikten varit dålig på senare år, vägövergången ligger i en kurva och backe.
 
Den röjda vägövergången. Gimarp ligger till höger i bild.
 
Röjsågskörning
Nu är vintern här och något spårarbete kan inte utföras men då blir det slyröjning i stället. Helgen den 31/1 -1/2 var det arbetshelg och under lördagen åkte vi ut med bil till Gimarp för att röja busk. Vid infarten till Gimarp från Ohs hade det vuxit upp rejält med sly så nu krävdes en insatts.
 

Nu kan man se tågen ankomma igen.

träd

Vid den bortre infarten finns mer att göra men det får bli nästa gång.

 

Stormen Egon
Stormar sveper in över vår bana och orsakar ibland både skador och hinder.
Men detta har inte hindrat trafiken för våra resenärer då vi brukar vara snabba på att röja banan fri.
Stormen Egon har tagit med sig några träd som ligger över spåret och nu får röjarlaget ge sig ut.

 
Träd över spåret vid Elgaryd

Mer träd över spåret vid Sjövägen.