Fastighetsavdelningen arkiv

Under sommaren har dressinbodarna utmed Ohsabanan målats
 


Dressinboden mellan Hösjömo och Kittebovägen

Dressinboden mellan Gimarps station och Gimarpsby

Dressinboden vid Elgaryd

Även stationshuset i Stensjön har fått lite ny färg under sommaren