Fastighetsavdelningen 2011

Ett trådlöst nätverk finns sen i sommras i stora skolan. Datorer medtages flitigt numera.

 
Motorlokstallet 2011-10. Är under utbyggnad och här kan man se stolparna som kommit på plats. Dags för takstolar.