Fastighetsavdelningen 2012

24-25 mars.

Bygget med motorlokstallet fortsätter. Nu har väggarna börjat komma upp.

Årsmöte 2012.

I samband med årsmötet slutade Ulf Åkesson som maskinchef.
Ulf valdes av årsmötet 1998 och är därmed den sista avdelningschefen som blivit vald av ett föreningsmöte.
Numera är det styrelsen som utser dessa. Bengt Jönsson har sedan föreningens början gjort stora arbeten för föreningen främst på maskinsidan.
Både utnämndes av årsmötet som hedersmedlemmar för sina insattser.


Inför årsmötet. Deltagarna börjar samlas.

Bengt Jönsson och Ulf Åkesson utnämns till hedersmedlemmar.

10-11 mars Arbetet med utbyggnaden av motorlokstallet rullar vidare


Genomskinliga takplåtar i nya delen av motorlokstallet.

Utbyggnaden av motorlokstallet. Genomskinliga takplåtar är uppsatta.