Fastighetsavdelningen 2015

December 29 - Januari 4
Under nyårshelgen var det ett gäng som fortsatte renoveringen och uppfräschning av medlemsutrymmena i Stora skolan. Turen hade nu kommit till toaletterna utanför köket. Toalettutrymmet består av två bås med varsin toalettstol och en hall med handfat. Arbetet började med att allting som satt på väggarna togs ner, toalettstolarna skruvades bort och vattenledningar togs bort. Därefter kunde målningsarbetet börja. Gänget som höll på med toaletterna var så pass effektiva att de kunde ge sig på att rensa ur färgförådet som utan att överdriva allt för mycket uppsattningsvis innehöll drygt 400 färgburkar. Mer än hälften av dessa rensades ut. Även Gymnastiksalen och andra delar av Stora skolan städas av. Det arbete som återstår i toalettutrymmet är inkoppling av vattenledningar och montering av nya toalettstolar.

Förutom att arbeta hann man med att äta god mat, gå på Midnattsmässa i Ohs kyrka och framför allt ha trevligt tillsammans!
 
Ett av de två båsen innan renoveringen börjat.
Toalettskåp och en hylla har plockats ner. På väggen syns hålen efter gamla hyllor och skåp. Fler hål skulle det bli...
I Gymnastiksalen slipades toalettdörrarna.
Dörrarna målades sedan i tvättrummet. Här rengörs en av dörrarna innan målning.
Det mesta på väggarna är nu nerplockat och spackling ska strax börja.
Medan spacklet torkade målades väggarna.
Här har väggarna fått en första stryckning med den grå väggfärgen.
Nu är arbetet slutfört och inkoppling av vatten återstår.
Den nya vasken med spegel och pappershanddukshållare.
Det nystädade målarförådet
Nu kan man se bänkarna och golvet i Gymnastiksalen igen.
Oktober 3-4
I stationen i Ohs har det jobbats med att dra nya elledningar och sätta dit nya vägguttag som är mer anpassade efter våra behov. Det installerades även två element på tågexpeditionen som kommer till användning vid Tomtetågen. Arbetet med rabatten bakom oljeboden har fortsatt.
Nya kablar dras. Under fönstret, bakom skrivbordet anas ett av de nya elementen.
Expeditionen sedd från väntsalen.
Rabatten får nya slipers.

September 26-27
Under helgen utfördes lite trädgårdsarbeten i Ohs kring stationen. På baksidan av stationshuset lades det ut matjord och såddes gräs. Det grävdes två diken för elledningar, ett mot flaggstången och ett mot anslagstavlan. Elledningen mot flaggstången är till för julgransbelysningen, tidigare har en kabel provisoriskt grävts ner till varje år.
Rabatten bakom oljeboden håller också på att snyggas upp.
 
Den nya matjorden jämnas till och sprids ut.
Det nysådda gräset vattnas.
Elledningen fram till flaggstången är nergrävd.
Dikesgrävning pågår. Som synes så är det mycket sten i gruset.
Slangen med elledningen från stationshuset.
Diket är snart färdigt grävt.
Rabatten bakom oljeboden rensas från gamla växter.


Juni 28
Dagen efter Bangårdsfesten i Bor gjordes det lite arbeten på fastighetsfronten. Kaféborden bars ut ur magasinet och ställdes utanför kaféet. Frysar och annan utrustning som behövs till kaféverksamheten kontrollerades och ställdes i ordning.
Träden längs med infartsvägen till kaféet "friserades" så att inga grenar ska ta i lastbilar och andra större fordon som kan behöva komma in till magasinet.
 
Borden är utburna lagom till kaféöppningen som sker nu till helgen.
Det är träden längs med grusvägen som fått en del grenar kapade.

Juni 13-14
Under lördagen byggdes en lastkaj på baksidan av magasinet i Ohs. Lastkajen byggdes för
att underlätta vid lossning av varutransporter.
I Bor har stationen blivit målad och fin lagom till Bangårdsfesten 27 juni. Det återstår lite jobb, som att sätta upp
skyltar och anslagstavla, innan arbetet är helt färdigt.

 
Lastkajen är färdig, dörrarna håller på att justeras till rätt längd.
Den nymålade stationen i Bor. Stationsskyltar och anslagstavla fattas än så länge.

April 19

Under helgen var det inte bara bana och fordon som fick omsorg. I Ohs krattade dets löv både i parken bakom magasinet och på bangården. En del av löven eldades sedan upp bakom verkstaden. Nyponroshäcken bakom stationen och spår 3 förlängdes med nya plantor.
 
Eldning av våta löv bakom verkstaden.
Ett dike grävdes till nyponrosorna. Stoppbocken till spår 3 ligger precis till höger om bildkanten.
Rosorna är planterade och vattnade. Ett avspärningsband sattes upp som markering för rosorna.

April 2-6
I påskhelgen var det som vanligt aktivitet nere i Ohs. Det började redan på Skärtorsdagen då nya
fåtöljer och bord till korridoren köptes in och skruvades ihop efter känt koncept från Älmhult.
På långfredagen kördes en vut från Ohs till Bor och tillbaka, på vägen utfördes lite småjobb som
rensning av vägövergångar, röjning av nedfallna träd och nedslagning av utsättningspinnar vid två
banrbeten som ska slutjusteras med mera. En fullastad flakvagn med vedråvara blev det också utefter vägen.
På påskafton påbörjades en storstädning av stora skolans kök och föreningens bastu reparerades
förebyggande och städades grundligt.
Under påskdagen fortsatte städningen av skolans övriga utrymmen samtidigt som det såkallade direktionsrummet
städades ur och försågs med 17 hyllmeter nybyggd hylla för att kunna förvara alla viktiga papper.
Annandag påsk firades med att röja och städa städskrubben.


Under helgen jobbades det även med ved och de nyrenoverade fjäderpaketen till Tyska loket och Smedjebacken målades svarta.

 
De nya möblerna i korridoren i Stora skolan.
En bild från förr?
Ett träd som legat över banan kapas upp i mindre bitar.

Kryssmärket vid vägövergången bredvid Sjövägens hållplats justeras.
Vägövergången vid Sjövägen. Hållplatsen ligger bakom fotografen.
Lite påskgodis.
En påskkyckling!
Hyllorna har börjat att sättas upp i Direktionsrummet.
Hyllorna är nu på plats och redo för pärmar och papper.
Städskrubben håller på att tömmas för att kunna städas den med.
Skrubben är städad och organiserad.
Det nystädade köket.
Andra halva av det nystädade köket.