Fastighetsavdelningen 2016

 
Juli 28
Det händer en del saker på fastighetsavdelninen också även om det inte alltid fastnar på bild, men här kommer bildbevis! Det hade kommit önskemål från fastighetschefen om att takrännorna på Stora skolan behövde rensas. Detta gjordes efter en trafikdag i vecka 30. Det var inte så mycket skräp i rännorna vilket gjorde att det hela gick ganska fort.
 
Här tas en liten paus innan jobbet fortsätter.
Det är högt upp till takrännorna.