Fastighetsavdelningen 2017

 
 

Mars 25-26
Under helgen har det arbetats på olika håll på fastighetsavdelningen. I kaféet byggs serveringsdisken till för att få plats med souvenirer på ett bättre sätt. En ny behållare till loksanden har byggts och satts på plats i pannrummet till verkstaden.

 
Den nya brickbanan planeras och mäts upp. Glasdisken från den gamla kafédisken kommer till användning igen.
Här har en lämplg skiva sågats till och sockeln till glasdisken målats.
I kaféköket pågår kakling kring vask och diskmaskin.
"Julen vara än till påska" - inte riktigt, här plockas den sista julbelysningen ner från stationen i Ohs.
Den nya dieseltanken har kommit på plats i oljeboden och väntar på besiktning.
Efter att den gamla sandbehållaren lyfts ut ur pannrummet blev det mycket plats.
Här har den nya fina loksandsbehållaren kommit på plats.
30 December - 6 Januari
Uppfräschningen av Stora skolan fortsätter. Under de sista dagarna av 2016 och första veckan av 2017 målades trappan och korridoren ner mot dusch- och tvättrum om. Det blev samma färger, grått och vitt som i de andra ommålade delarna av skolan. I trapphuset sattes lister upp igen på väggar och tak. Det har tidigare varit lister där, men de togs bort vid den förra ommålningen.
 
Här syns den gamla gula färgen i trapphuset som nu är övermålad.
För att nå upp till taket behövdes en byggnadsställning.
Nu har lister på väggar och tak blivit uppsatta.
Ställningen är nerplockad och det har blivit grått på nederdelen av väggarna. Lite målning återstår.
Så här såg den lilla korridoren efter trapphuset ut innan målningen.

Och så här ser det ut efter några lager färg.