Fastighetsavdelningen 2018

 
Juli 6
I början på juli avverkades det skog på föreningens mark vid Tagel nära Bors station. Det mesta av den avverkade skogen har sålts, men en del av det avverkade har föreningen behållt som ved till både Stora skolan och ångloken. Under fredagen hämtades det hem tre vagnar med ved till Ohs. I Ohs har veden klyvts upp och staplats.
 
Föreningens mark efter avverkningen sett i riktning mot Ohs.

Samma plats men sett mot Bors station.

Kapning och lastning av ved pågår.
Veden kapades sedan i Ohs i mer lätthanterliga bitar.
Den sålda veden ligger och väntar på att hämtas.