Lok 11 Sputnik

”Sputniken”

Då Ohs bruk år 1952 skrotade sitt ”Tyska loket” som var av samma typ som vårt ”Emsfors”, bestämde man sig för att bygga ett mindre motorlok på underredet för internväxlingen i Ohs.

Man tog helt enkelt den långa ramen och skar bort delen med de två axlarna i mitten, sedan svetsade man ihop ramen igen och fick därigenom en tvåaxlig ram.

På denna byggdes sedan en drivlina bestående av en fyrcylindrig boxermotor från Volkswagens industrimotorprogram som drev en vinkelväxel från vilken det gick en kedja till var sin drivaxel. Förarplatsen var enklast möjliga, en träbänk mitt på loket, detta räckte nog då loket troligtvis aldrig gjorde någon längre körning på linjen.

Idag stå loket undanställt i väntan på tid och plats för renovering, lokets axlar sitter idag på ”Emsfors” då vi bytte ut de två hålaxlarna för att få en bättre gång i spåret, men ett detektivarbete är igång för att hitta ett par nya axlar.

 

Tekniska data:  
Tillverkare:      Ohs Bruk AB
Tillverkningsnummer:   ?
Tillverkningsår:       1952
Längd över buffertar:   ?
Hjulbas:    ?
Tjänstevikt:    ?
Adhesionsvikt:     ?
Motor:  Volkswagen industrimotor
Motorstyrka:   ?