Lok 17 Perstorp

 

Perstorpsloket… eller Bananen som det populärt brukar kallas, är en större boggiediesel för 600 mm spårvidd.

Lokets historia går tillbaks till 1942 då det byggdes vid Perstorps AB:s egna verkstad. Sedan användes loket på fabrikens spårsystem, där det drog vagnar lastade med kol och bokved. 1959 genomgick det en storrevision vi ASJ i Arlöv och det var då som loket byggdes om till det utseende det hade vid ankomsten till Ohsabanan.

Föreningens första kontakt med loket var vid ett besök på Perstorps AB den 13 augusti 1970. Loket som vid detta besök var helt gult fick snabbt smeknamnet Bananen, ett namn som lever kvar än i våra dagar. Det var också av en rätt udda konstruktion, en 40 hästars Fordsondiesel drev loket genom en hel härva av kardanaxlar och kedjor. Men vid detta besök utryckte delegationen ändå ett önskemål om att så snart loket inte behövdes ville Ohsabanan ta över det, men det skulle dröja ända till i maj 1973 innan vi fick loket på deposition.

Loket visade sig snart vara i rätt dåligt skick och förutom den rostangripna överbyggnaden så var motorn alldeles för klen för våra backar. Efter en hel del missöden med bland annat tappade kedjor och att loket en gång skall ha skenat, så ställdes loket av i väntan på en välbehövlig storrenovering och motorbyte.

 Under 2007 påbörjades en genomgripande renovering och den fastrostade Fordsonmotorn byttes mot en Scania Vabis D622 från en gammal lastbil och nu är loket provkört med den nya drivlinan vilket verkar fungera bra, nu ska loket lyftas från boggierna så att dessa kan renoveras, sedan följer rostsanering av ramverket och en nybyggnad av hytt och huvar så att loket åter får det utseende det hade då det lyftes ned på kajspåret i Bor, ja förutom rosten såklart. Den största stoppskon just nu är dock att det saknas verkstadsplats där man kan ställa upp ett långtidsprojekt och sedan så behövs det såklart pengar.
Så vill ni bidra till att Perstorpsloket återuppstår så är ni hjärtligt välkomna att sätta in ett bidrag på Bankgiro 765-3181 märk talongen med Perstorpsloket.

 

Tekniska data:

Tillverkare Perstorp AB ombyggd vid ASJ Arlöv
Tillverkningsnummer ?
Tillverkningsår 1942(1959)
Längd över buffertar ?
Hjulbas ?
Tjänstevikt ?
Adesionvikt ?
Motor Scania Vabis D622
Motorstyrka 135 Hk