Lok 6 "Ohsan"

 

Motorloket ”Ohs” historia började redan 1894 då Nättraby-Alnaryds Järnväg förkortat NAJ (senare Nättraby Alnaryd Älmeboda Järnväg förkortat NAÄJ) köpte in två ånglok från Motala Verkstad, NAJ 1 (142/1894) och NAJ 2 (148/1894), dessa lok var av samma typ som Stafsjö Järnvägs nr 2 ”Virå”, som idag finns bevarad vid Östra Södermanlands Järnväg i Mariefred.

Då ånglok 1 och 2 skrotades på 1930-talet skickades ramverket med hjul och allt från lok nr 2 till Kalmar Verkstad AB där de byggde upp ett motorlok på denna.

 


 

Loket fick en asymmetriskt placerad hytt mellan två motorhuvar, vilka innehöll var sin Ford V8:a på 75 hästkrafter, dessa drev en blindaxel som med kedjor drev bakre drivhjulen, då man även behöll koppelstängerna som fanns på ångloket så fick man drivning på samtliga drivhjul.Ombyggnaden till motorlok blev klar 1937 och loket levererades till Nättrabybanan 1938.

Då NAÄJ lades ned 1945 försåldes motorloket till Kosta Lessebo Järnväg (KLJ) där hon fick nummer 1. Vid KLJ gick loket fram till 1948 då denna bana nedlades, därefter såldes motorloket ännu en gång och då till Ohs Bruk AB som bestämt sig för att slopa ångloksdriften på Ohsabanan. Här gjorde loket god tjänst under många år och genom gick en del ombyggnader under åren, dels så byttes de tidigare ångloksaxlarna ut mot rälsbussaxlar, i och med detta så gjorde man även kedjedrift på framaxeln och koppelstängerna plockades då bort. Motorernas historia är svårare att följa, men då föreningen övertog loket så satt det en rak bensinsexa från Volvo under främre huven, den bakre motorn försvann nog rätt tidigt.

Då bruket bestämde sig för att lägga ner Ohsabanan år 1967, ställdes loket i stall som reservlok om man skulle behöva dra igång järnvägen igen.När föreningen startade 1970 så fick man låna motorloket då man först började röja banan och senare när man skulle köra de första persontågen, då loket nu var hårt slitet så ställdes det av när föreningen fått tag i bättre lok för driften.

I början av 1980-talet så sändes loket åter till Kalmar Verkstad AB för renovering och hon återkom 1983 och kunde då tas i trafik igen, loket hade nu återfått sina gamla koppelstänger, men under huven fanns istället en rak dieselsexa från Volvo för att göra loket mer driftsekonomiskt. Idag är ”Ohsaloket” ett av järnvägens paradlok och används endast i de motorloksdragna persontågen för att inte slita på henne i onödan.

 

Tekniska data:

 
Tillverkare Kalmar Verkstad AB
Tillverkningsnummer 36
Tillverkningsår 1937
Längd över buffertar ?
Hjulbas ?
Tjänstevikt ca 7,8 ton
Adhesionsvikt ca 6,7 ton
Motor Volvo D67C
Motorstyrka 115 hk