Maskinavdelningen 2013

Oktober 19-20
I verkstaden bjöd helgen på full aktivitet, lok nr 6 Ohs är inne i verkstaden på ett förebyggande underhåll där bl.a. startmotor, generator och insprutningspump ses över.
Dessa har skickats till externa verkstäder, startmotor och genrator till Jönköpings laddningsstation och insprutningspumpen befinner sig hos Dieselmeken i Aneby. Vagn nr 4 har sin bromsboggie i verkstaden på svarvning av hjul och tillverkning av nya bromshängen som var tämligen glappa i sprintarna. De gamla bromsblocken byts också till de så kallade Svensk standard. Gaffelvagnen till lastmaskinen är under hopmontering i verkstaden och strax utanför står vagn 57 som fick sitt gamla och trasiga flak avrivet, nytt virke är redan inköpt så montering väntar.


Lok nr 6:s generator och startmotor.
Bromsboggin till vagn 4 med nysvarvade hjul. Bromsarna är inte monterade.
Vagn 4 står får tillfället upphissad längst bak i vagnhallen i väntan på sin nyrenoverade boggi.
Gaffelvagnen till lastmaskinen. I bakgrunden står den omspårade spikmaskinen.
Gafflarna och lastvagnen.
Från ÖSlJ kom två stycken Delaryhjulaxlar tillbaka efter att ha spårats om från 643mm till 600mm spårvidd.
Det dåliga flaket till vagn 57 plockas av.

Arbetet med att bygga redskapsfäste på lastmaskinen har nått sin ände och vi kan nu både hänga av och på skopan vilken också har fått sina krokar färdigsvetsade.
Nu ska vi fortsätta med gafflarna så de också går att hänga på maskinen.

Vår slipersbytare hade några barnsjukdomar efter ombyggnationen från normalspår till smalspår, detta har vännerna på Munkedals järnväg hjälpt oss med och samtidigt har man också kunnat byta ett större antal sliprar på banan i Munkedal. Nu är arbetet klart och slipersbytaren återvänder till Ohs.

Fredagen den 24 maj anländer maskinen Ohs.
Maskinavdelningen svarvar hjul.
Nu när den nya svarven är på plats i verkstaden kan vi börja svarva hjul igen.
Svarven laddas med en hjulaxel.
Nya spolpluggar och provkranar till Smedjebacken.
Doseringspump till lokvattnet.
Vi doserar Trinatriumfosfat i vattnet för att höja pH-värdet till 9, doseringen är mindre än 0,5dl/1000L

Doseringspump och koncentrattank i källaren i storaskolan. Hopkoppling och testkörning med lyckat resultat.
Värdet var något högt så vi får minska doseringen på pumpen tills vi har rätt pH-värde.

Maskinavdelningen rensar skrot
Rostiga plåtar som blivit utbytta och järnbitar som blir över vid tillverkning hamnar i skrotbingar och tippvagnar i väntan på bortforsling.
Nu är vagnarna tomma på skrot.

En container beställdes vilken blev fylld till bredden.

Nej det skall inte byggas bomanläggning utan här finns det andra planer.

Skorstenen på plats
Tyskalokets skorsten hade ett litet hål som nu svetsats igen. Martin har jobbat lite med att återmontera delarna så nu är
Cyklonen i Tyskens skorsten är på plats och skorstenen har fått sitt första lager med färg.
Påskhelg i Ohs

Storsvarven som precis kommit in i verkstaden baxades under Påskhelgen till sin plats.

Svarven var tung och orden hårda.
En ny svetsbänk kom in i svetshörnan.
23-24 mars

Vintern närmar sig sitt slut och arbetena på ångloken likaså men än är det inte riktigt färdigt

Emsfors renoverade asklåda på plats under loket
En bottenblåsningsventil har monterats på tyskaloket vilket är en nödvändighet för att kunna använda behandlat vatten. Vi har länge dragits med dåligt vatten som orsakar anfrätningar på främst tuber vilket är både kostsamt och mycket arbetskrävande att byta. Men nu har vi planer på att denna tid skall vara över så därför har bland annat denna åtgärd varit nödvändig att genomföra. Mer om detta kommer vi att återkomma till senare.

Tyska Lokets bottenblåsningsventil
Reglage till bottenblåsningsventilen under provmontering
Cyklonen från Tyska lokets skorsten som vi var tvungna att få ur för att kunna svetslaga skorstenen invändigt.
2-3 mars

Under helgen var det arbetshelg i verkstaden där det bl.a arbetades med Emsfors asklåda som nu är utriven så nya delar kan tillverkas. Förberedelserna inför pannbytet av vår verkstadspanna är också i fullgång. Mer om just detta kan man läsa i vår föreningstidning. Helgen bjöd också på ett uppvaknande av lok 25 som inte varit igång sedan 80-talet men nu äntligen så kommer den att kunna visas upp och kanske dra något tåg.

Sällan som röken lägger sig så tjock i verkstaden så personalen får känna sig fram, injustering av dieselpumpen pågår.
Man undrar om han startade med veven eller med helig kraft.

Rostig asklåda
Nytillverkade delar som ska svetsas fast på asklådan

Vedboden har fått några pinnar till. Loken eldas med ved under påeldningen så det går åt en hel del.

9-10 februari
Under en tid har Ohsabanan lånat ut lok 28 till Munkedals Järnväg (MJ) då ett motorhaveri orsakade en viss lokbrist. Motorn är nu renoverad och loket rullar återigen efter en stor arbetsinsatts. Loket anlände Ohs lördagen den 9 februari och kunde lossas framför motorlokstallet.
Snö i Ohs

Förberedelser inför ankomsten.

Men nu så ska ett annat fordon lastas för att ta sig till Munkedal nämligen vår slipersbytare. Våra vänner i Munkedal är som så många andra i behov av slipersbyte och en slipersbytare är minst sagt ovärderlig vid dessa arbeten. Slipersbytaren har tjänstgjort vid ett par tillfällen men vissa barnsjukdomar har satt maskinen tillfälligt ur drift. Kollegorna i MJ kommer nu att åtgärda några av felen så maskinen kommer i drift och därmed kunna utföra slipersbyten på banan i Munkedal. Maskinen kommer åter till Ohs senare i vår.

Arbetet med Emsfors börjar lida mot sitt slut, fjäderpaketen är monterade och injusterade och sliderna injusterades under helgen.
Nu är loket inställt över gropen för underhåll på asklådan.

26-27 januari
Fjädrarna till Emsfors är nu monterade
Nu återstår inställning av slidstyrningen
Storsvarven inkörd i verkstaden
Nu ska den bara ner

Optimist

Operationen hade sina bekymmer förstås men inte mer än att problemen gick att lösa och snart stod svarven på sliprar i väntan på att kunna förflyttas till sin rätta plats.

Nu återstår förflyttning och elektrisk installation

12-13 januari
Nu är slidstängerna och sliden monterade. Allt passade bra. Nu återstår provrullning och finjustering men först måste fjädrarna monteras.
De nyrenoverade fjädrarna. Då vi inte visste vad detta skulle kosta så beslutades det att börja med de fyra bakre.
Nu visade det sig att kostnaden blev långt under förväntan så en fortsatt renovering är att vänta.
Ångloket Emsfors har lite vinterunderhåll där bl.a. fjäderpaketen har varit på renovering då de började hänga ned något.
Vi återkommer med bilder på dessa.
Slidstängerna som genom alla års körande fått en betydande midja (3 mm) har nu åtgärdats och efter att
också bussningen bearbetats är nu passningen optimal, 0,1-0,2 mm.
Slidskåpslocket är avtaget så här kan man se hur slidskåpet ser ut på insidan. På den blanka ytan ligger själva sliden som fördelar ångan mellan cylinderns båda sidor.
De tre avlånga hålen är ner till cylindern förutom den mittre som är retur till skorstenen. Ångan led från pannan via ångregulatorn till slidskåpet, står sliden över mittre och tex främre kanalen så kommer ångan att ledas ner i den bakre och pressa kolven framåt. Den ånga som finns på kolvens andra sida leds upp i den främre kanalen mot sliden som leder över ångan till den mittre kanalen och vidare mot skorstenen. När maskineriet kommer i rörelse kommer sliden att flyttas varpå ångan kommer att ledas ned i den främre kanalen och pressa kolven bakåt, ångan på kolvens andra sida kommer att ledas upp i den bakre kanalen mot sliden som leder över ångan till den mittre kanalen och vidare mot skorstenen. När hastigheten ökar så kan ni bara tänka er i vilken hastighet allt detta ska fungera, men det gör det. Precis som på en förbränningsmotor så är tändningen ställd något före kolven når sin topp eller vänder, på en ångmaskin kallas det för försprång.