Maskinavdelningen 2014

Nyårshelg i Ohs
Smedjebacken är i verkstaden med anledning av fjädringsrenovering och lite småfix när vi ändå står över gropen. Fjäderpaketen skall skickas iväg för renovering då de är utmattade och flera blad avbrutna. I väntan på att de skall bli återmonterade har en dummyfjäder tillverkats och monterats i form av en rälsbit. Loket blir då flyttbart undertiden fjäderpaketen är på renovering.
Både spikmaskinen och slipersbytaren är inne för diverse modifieringar.
 

Slipersbytaren har i originalutförandet endast drivning på ett hjul vilket inte är tillräckligt på vår backiga bana. Här är det nya drevet monterat på hjul två vilket vi hoppas kommer att göra det lättare att köra även i backarna.

 
December 7
Dagen efter sista tomtetåget gått ställdes Tyska loket av. Tomtetågen är de sista tågen för året som dras av ånglok. När man ställer av ett ånglok så tömmer man det på vatten i både tankar och panna samt blåser alla delar och funktioner med tryckluft. Man ställer av ånglok för att spara på pannan, vattnet gör så att det rostar på tuberna och andra delar i pannan. På vintern är det speciellt viktigt vid avställningen att allt vatten blåses ur alla ledningar, annars är risken stor att någon del fryser sönder vilket innebär extra arbete till våren/sommaren. När pannan och tankarna tömdes så drogs loket ut en bit på infartsrakan till Ohs station.
Här har sotskåpet börjat att tömmas på aska. Här samlas en del aska från kolen.
Närbild på sotskåpet. Som synes har det samlats en del aska.
Därefter drogs samtliga tuber med viska och sedan trasa. Detta för att få bort så mycket sot så möjligt. Soten binder fukt som gör att tuberna rostar.
Eldstaden tömdes och rengjordes från sot och aska.
Kolboxen tömdes helt och hållet. Det kolet som är i skottkärran är det som blev över efter körningen dagen innan.
Ohsan kopplades till ångloket för att dra ut det en bit på linjen för tömning av vatten.
Här lossas en av spolpluggarna för att kunna tömma pannvattnet.
Som synes var vattnet fortfarande varmt.
Även vattentankarna tömdes. Vattenstrålen närmst kameran kommer från vattentankarna.
Ohs station skymtas igenom ångmolnet.
Loken sedda från andra hållet.
När allt vatten var uttömt kördes loket tillbaka till lokstallet. Där kopplades tryckluft till loket.
Lufttrycket fick gå upp till några kg innan alla funktioner provades. Manometern visar drygt 3 kg.
När alla funktioner var provade kördes loket in igen med hjälp av tryckluften som var kvar i pannan.
Maj 13
Under tisdagen lastades Ohsan och fraktades upp till ÖSlJ och Läggesta. Motorloket klarade resan bra.
Här är Ohsan lastad och redo för att åka ut på nya äventyr.
Maj 11
Dagen efter Vårfestivalen jobbades det med att flytta kopplen på vårt motorlok nr 6, Ohs. Loket ska deltaga i trafiken på ÖSlJ under helgen 17-18/5. ÖSlJ har en annan koppelstandard än vad Ohsabanan har. ÖSlJ har sina koppel lite högre placerade än vad Ohsabanan har. Dagen innan förberedes rampspåret ute vid Impregneringen så att lastning av loket ska ske snabbt och lätt. En del slipers behövde flyttas för att lastbilen skulle kunna komma åt rampen.
En del av de slipers som låg i vägen vid rampen flyttas här med vår stora lastmaskin.
Här pågår demontering av bufferten i B-ändan av Ohsan.
Bufferten är här helt demonterad. Skillnaden mellan OBJ:s och ÖSlJ:s koppelstandard syns här tydligt på buffertbalken.
Bufferten i A-ändan är här också demonterad.
Förutom att det arbetades med Ohsan diskuterades det även om en ny del till växeln i Stensjön.
April 25
Några av föreningens personvagnar har varit i behöv av att få lite ny färg. Målningsarbetet är nu påbörjat och vagn 6 är färdig måla.
Vagn 3 är i det närmaste färdig målad.
Vagn 6 under ommålning.
Vagn 3 målas.
April 14
På måndagen den 14 april så gjordes det driftsprov på tre av våra fyra ånglok, Polska loket står fortfarande avställd i väntan på tubning och annat små fix. Men arbetet började redan på söndagsmorgonen med att loken plockades fram och växlades bort till vattenposten på magasinet där pannor och vattentankar fylldes. Därefter eldades loken med en försiktig ved fyr så att materialet i pannan hinner med att utvidga sig. Framåt kvällen kunde lokens injektorer och säkerhetsventiler provas med fullt tryck och så gjordes det en och annan lite provtur på bangården. Tyvärr verkade det ha kommit något skräp i Tyska lokets ena injektor vilket innebar att den fick plockas ner denna på måndags morgonen för rengöring men den kom åter på plats och fungerade klockrent sedan.

På måndagsmorgonen tändes det åter en ved fyr i loken och på Emsfors började vattnet sjuda direkt vilket var tur för besiktningsmannen från Inspecta som skulle komma mellan tolv och ett kom redan vid halv elva, men det var inga problem för loken var redo för inspektion. Vid driftsprovet kontrolleras det att pannmanometern visar rätt tryck, att vattenståndsglasen visar rätt nivå och att de gå att stänga av om de skulle gå sönder, samt att säkerhetsventilerna fungerar och blåser vid rätt tryck, man kontrollerar också att det går att mata in vatten i pannan med lokets båda injektorer och för inspektörens nöjes skull så kontrollerades även ångvisslornas funktion. Alla tre loken godkändes utan anmärkning och sedan återstod det traditionsenligt kaffe med fikabröd innan inspektören körde vidare.

Tyska loket tar vatten vid magasinet.
Nu är det Smedjebackens tur att ta vatten.
När man börjar elda på ett ånglok och innan det blivit tyck i pannan står manometern på noll. Här är det Tyska lokets manometer.
Nu har trycket stiget. Snart blåser säkerhetsventilen!
Säkerhetsventilerna på Tyska loket blåser av överskottsångan.
Tre av våra ånglok under ånga. Från vänster: Tyska loket, Smedjebacken och Emsfors.
Panninspektören på Smedjebacken.
April 5
Bromsarna på motorlok 6 har renoverats i vinter. Bromsarna är nu ihopmonterade och loket är reda att delta i trafiken.
Arbete pågår.
En vinkel man inte ser så ofta. Delar av bromsanordningen sitter mellan drivaxlarna.
Mars 28
Smedjebackens sotskåp har länge varit i ett dåligt skick. Därför beslutades det att svetsa i ny plåt på några ställen. Bland annat delen närmast tubgaveln. För att kontrollera att inget rört på sig i tubgavelns nitskarv fylldes pannan med vatten och loket provades. Allt var tätt och bra, loket fungerade precis som det skulle.
Panngaveln på Smedjebacken. I nederdelen har det svetsats in ny plåt.
Smedjebacken inne i verkstaden.
Här tar loket vatten från magasinet och vattentagningsanordningen som installerades till tomtetågen 2013.
Nöjd personal efter den lyckad provkörningen.
Mars 22-23
Arbetet med att renovera personvagnsboggier fortsätter. Just nu är det boggien till personvagn 3 som det arbetas på. Förra sommaren gick vagnen med en annan boggie, men ska få tillbaka sin gamla igen. Det är den boggien som det arbetas på. Förutom pågående boggierevisioner jobbas det även på lok 5, Smedjebacken.
En av axlarna till vagn 3 sitter uppsatt i svarven.
Axelboxarna till personvagn 3 rengörs inför ihopsättning.
Boggien till vagn 3. Boggien är av feldbahn-typ. Vagnen har en likadan boggie idag.
Arbete på pannan till lok 5.
Februari 17
Under några veckor i februari har arbete pågått med att svarva och att renovera bromsarna till personvagnarna 5 och 6. Arbetet är nu färdigt och boggierna är klara för att monteras in under respektive personvagn.
En lagerbox till personvagn 5 görs redo att monteras på en nysvarvar hjulaxel.
Lagerboxen monteras här. Den andra lagerboxen sitter redan på axeln. Axeln ska sedan justeras in i boggien som står bakom axeln.
Bromsmekaniken justeras på bromsboggien till vagn 5. Axeln från förra bilden är här monterad.
Bromsjustering från en annan vinkel.
Februari 16
I verkstaden har arbetet fortsatt med Tyska lokets slidstänger. Den håller nu på att svarvas till rätt diameter.
Svarvning pågår.
Närbild på svarven och slidstången.
Februari 3
I verkstaden har det jobbats med lite olika projekt. Hjulen till vår personvagn nr 6 har blivit svarvade. En av två “Robeltrallor” har blivit omspårade till 600 mm. Den andra står på tur för att byggas om till rätt spårvidd. Gafflarna till lastmaskinen har nu provmonterats på gaffelvagnen. Renoveringen av Tyska lokets slidstänger fortsätter. Stängerna har blivit påläggssvetsade och ska nu svarvas till rätt diameter innan de kan återmonteras.
De nysvarvade hjulaxlarna till personvagn 6.
Den omspårade Robeltrallan.
Gafflarna till lastmaskinen är nu provmonterade på gaffelvagnen.
En av slidstängerna till Tyska loket.
En slidstången från sidan.
Januari 19
I verkstaden har det jobbats lite med Tyska loket och gaffelvagnen till lastmaskinen. Tyska lokets slidstänger har demonterats för påläggssvetsning.
Gaffelvagnen är snart färdig.
Ovandelen av cylindern på Tyska loket är avplockad. Detta måste man göra för att komma åt slidstängerna.
Närbild på ovandelen av cylindern.
Bild på en av slidstängerna. Förra året plockades Emsfors slidstänger ur för ett liknande arbete som nu utför på Tyska loket. Läs mer här...
Gaffelvagnen till höger och gafflarna till vänster.
Gafflarna till lastmaskinen. I bakgrunden ligger gaffelvagnen.