Maskinavdelningen 2015

 
Oktober 24-25
Under helgen var det arbetshelg i Ohs. Det arbetades i huvudsak med Polska lokets tubbyte i verkstaden. Detta arbete har nu satt fart på riktigt. Men det genomfördes även andra arbeten i verkstaden, till exempel byte av bromsblock på vagnar.
 
Här borras ett nytt bromsblock för att passa i hållaren.

Bromsblocket monteras här på vagn 6.
En bild tagen genom fyrboxluckan på Polska loket. Här rengörs hålen för tuberna i bakre panngaveln.
Samma arbete utfördes också vid den främre panngavlen.
Sotskåpet är lagom stort för att det ska kunna gå att sitta i det.
Här förbereds tubändarna och eventuell rost eller beläggning tas bort.
Samma arbete gjordes i de andra tubändarna.
Här sätt en tub på plats i pannan.
Alla tuberna på plats. Nu är det "bara" kragning och pressning kvar.
Tubernas passform justeras.
Arbetet med valsningen av tuberna har påbörjats.
Valsning pågår.
En närbild på valsningen.
En paus i arbetet med tuberna gjordes för att ta in kafémöblerna.
Möblerna staplades inne i magasinet i skydd från väder och vind.

September 14
Under måndagen fick Inspecta hjälp med att göra invändig undersökning på våra ånglok. Samtliga driftånglok godkändes utan anmärkning. Därefter vidtog växling inför höstens arbeten i verkstaden. Polska loket står nu över gropen för att arbetet med tubningen skall kunna förberedas. Helgen den 24-25 oktober kommer arbetet med att tuba pannan påbörjas.

 

För att kunna genomföra tubningsarbetet behöver man komma in under loket för att sedan klättra upp i fyrboxen.
Loket har därför växlats fram till gropspåret.

 
Juni 28
De senaste veckorna har en av de två bevarade "Ohsafinkorna" målats utvändigt. De gick i trafik under bruksbanetiden då pappersbruket var i drift. Det är vagn 23 som har gjorts fin.
 
Den nymålade vagnen på spår 3 i Ohs. Den andra gröna finkan är vagn 50 som kommer från Gyttorp.
Vagn 23 på närmre håll.

6 juni
Renoveringen av Smedjebacken har fortgått genomåren då loket bit för bit har förbättrats sedan det blev ihop plockat och kunde driftsättas efter att stått nerplockat i många år. Ett problem som inte blivit åtgärdat av kostnadsskäl är fjädringen som sedan länge varit i ett miserabelt skick. Fjäderpaketen har varit helt utmattade och tappat både form och spänst och flera blad har varit avbrutna och reparerade eller ersatta med ett plattjärn. Det var därför med glädje som vi fick med hjälp av bidrag från statenskulturråd möjlighet att renovera samtliga fjäderpaket

 
Påeldning inför första provkörningen

Lite växling

Efter en tur ute på linjen kunde man konstatera att loket numera har en riktigt bra gång i spåret.
Fler bilder och berättelser om detta kan man läsa i vår medlemstidning

 
16-17 maj
Arbetet med att byta en av stagbultarna fortsätter och här kan ni följa arbetet med att tillverka en ny
 
Behövliga verktyg och material
Här skall en ny stagbult tillverkas i svarven
Montering
Nithammare
Färdigt på utsidan
Och färdigt på insidan

6:e maj stagbultsbyte på lok 3.
En stagbult har läckt en tid och nu är det dags att byta denna. Stagbultarna håller fyrboxen på plats. På bilden nedan där fotografen sitter inne i rundpannan med kameran riktad bakåt mot fyrboxen kan man se några av dessa bultar. Hålen i gaveln närmast är där tuberna sitter, rören som löper genom pannan, motsvarande gavel är bakom fotografens rygg.

 

Här kan man se hålet efter den urborrade stagbulten.

 
 

Stagbulten borras ur och här är resterna av denna.

 
 

Fyrboxen sedd underifrån. Det stora hålet är där man kastar in kolet och den urborrade stagbulten syns strax till höger.

 
 

Stagbultarna är gängade så här förbereds monteringen av den nya stagbulten med uppfräschning av gängor.

 
 
Mars 28-29
Under helgen har arbetats med lite av varje i verkstaden. För att nämna några aktiviteter så har vagnar tvättats invändigt,
Tyska loket har förberetts för stagbultsbyte, elarbetet med Deutz har fortsatt och Emsfors pannan har provats under ånga.
Emsfors panna verkar vara tät även under tryck.
 
Generatorn är monterad på Deutz.
Deutz gamla startmotorn till vänster och nya till höger.
Justering av gängor.
Till Deutz startmotor behövdes det en ny adapterhylsa. Här är en sådan under tillverkning.
Emsfors är under påeldning.
Adapterhylsan är färdig och sitter monterad på startmotorn.
Startmotorn provmonteras i loket.
För att komma åt stagbultarna måste man ta bort mantelplåtarna. På bilden har detta påbörjats på Tyska loket.
Emsfors provkörs utanför verkstaden. Det verkar som att tuberna är täta.
Mars 12
Nu är alla tuberna kragade i Emsfors panna! Nu återstår tester för att se om någon av tuberna eventuellt läcker innan loket är färdigt för att vara med i trafiken igen.
 
Tryckluftshammaren och pressverktygen som används vid kragningen.
Änden på tuben "viks" ner genom att kanten hamras ner. Överst syns en färdigkragad tub, under den, där pressverktyget är,
en tub som kragningen har börjats på och de övriga tuberna är orörda.
Alla tuberna är här färdigkragade.
En annan vinkel på samma motiv.
 
Februari 27-28
Arbetet med att få Emsfors nya tuber på plats går raskt framåt. De nya tuberna kapades upp och sattes på plats samt valsades. Under lördagseftermiddagen kunde lokets panna fyllas med vatten för en första test för att se om de nya tuberna var täta. Några tuber läckte lite, men detta kommer att rättas till. Under helgen förberedes det även för kabeldragning på vårt andra lok från Halmstad järnverk. Loket som har nr 29, och kallas Deutz hos föreningen, har tidigare fått plåtarbeten utförda. Det som nu återstår är installation av elsystem.
 
Tuberna kapas upp i rätt längd. Samtidigt kapades tuberna till Polska loket som är nästa lok som står på tur för tubbyte.
Polska lokets färdiguppkapade tuber.
Innan tuberna sätts på plats gardas de, det vill säga överflödig metall filas bort.
Inpassning av tuberna i pannan.
Här har alla tuberna sats på plats. Valsning återstår
Valsning i sotskåpet pågår.
Valsningen sker under hög koncentraion.
Emsfors gamla tuber.
Emsfors dras ut för att köras ner till magasinet där det finns en vintersäkrad vattenpost.
Slangen kopplas till vattenposten.
Spolpluggen i sotskåpet skruvas fast.
Fyrboxen med några tuber som tåras. Dessa tubändar har senare kragats.
Här är några färdigkragade tubändar, här sett från eldstadsändan av pannan.
Halmstad drar ut Deutz ur motorlokstallet för att sedan växla in loket i verkstaden.
 
Februari 23
Arbetet med att byta tuberna på Emsfors fortsätter. Alla tuberna nu urplockade och nya är förberedda för isättning.
Parallellt har det arbetats med fjädringen på Tyska loket för att förbättra lokets gång i spåret.
 
Delar av fjärdringen på Tyska loket ligger här på verkstadsgolvet i Ohs.
När tuberna sätts fast i pannan valsas de fast. Här är nya valsar som införskaffats till arbetet.
Lastmaskinen står redo att lasta av de nya tuberna och sedan lägga dem på vagnarna i bakgrunden som är kopplade till Halmstad.
De nya tuberna in körda i verkstaden.
Tuberna från en annan vinkel. Till höger om vagnen ligger gamla urtagna tuber.
Det är viktigt att allting är rent den här typen av arbete. Om man slarvar med rengöringen kan det leda till tuberna inte passar som de ska och det
kanske leder till att det blir läckor. Här slipas tubhålen i fyrboxänden av Emsfors panna.
Den främre tubgaveln är här rengjord och färdig för tuber.

Maskinavdelningen byter tuber
Tuberna som löper igenom pannan angrips av både värme och korrosion och måste därför bytas när de blir för dåliga, ett ganska smutsigt och slitsamt arbete.


Här gasskär man tubändarna i fyrboxänden.

Och ett snitt i sotskåpsänden.

Med hjälp av en egentillverkad expanderhylsa och slaghammare drar/slår man sedan ur tuberna.

Hydrauloljebyte på slipersbytaren, lättast att veva ur den gamla oljan.