Maskinavdelningen 2017

 
 
Oktober 21-22
Förutom att det anordnades höstmöte på lördagseftermiddagen så arrangerades det en arbetshelg. För att nämna några arktiviteter så arbetades det i verkstaden med olika projekt, vagnar ställdes i ordning inför tomtetågen och takrännor rensades.
 
Vagn 6 förbereds inför tomtetågen och vänds här på vändskivan för att intaget för värmekabeln ska komma på rätt håll.
Krattning av löv på bangården i Ohs.
Kontroll hjulprofilen efter svarvning av vagnshjul.
En boggiram renskrapas inför målning.
 
September 23-24
Den ordinarie trafiksäsongen är nu avslutad och nu väntar under håll av bana, lok och vagnar inför nästa trafiksäsong. Under helgen var det så kallad avställningshelg. Gardiner togs ner från personvagnarna och vagnarna städades inför nästa uppdrag. Ångloken tömdes på vatten och alla ångledningar blåstes rena från fukt och eventuellt skräp.
 
Avställning av Emsfors. Här töms en av sanddomarna på sand med hjälp av dammsugare.
Ytbehandling av nytt golv till ett av ångloken.
Spolning av pannan på Smedjebacken pågår.
Vad som rann ut ur pannan. Vid avställning rengörs ångpannorna från eventuellt skräp som samlats i pannan.
Spolningen kontrolleras av en nöjd maskinchef.
Byte av boggi på en av Stavsjövagnarna, personvagn 1.
Tyska lokets panna töms på vatten.
 

Augusti 3
Under pågående trafiksäsong kan det hända att både lok och vagnar behöver lite extra underhåll. Personvagn 6 råkade ut för ett lagerhaveri där lagret till en av hjulaxlarna av någon anledning hade gått av på mitten. Efter rengöring hårdlöddes delarna ihop. Därefter förtennades insidan och gjöts i med ny babbitsmetall. Sist så skavdes lagerytan för att passa bra mot axeltappen. Bilderna nedan visar de olika stegen från trasigt till reparerat lager.

 
 
Juli 3
Under måndagen kom det en stenkolsleverans från Polen. Lossningen gick bra och kolsäckarna kördes undan in bakom sågverket.
 
Lossningen skedde på grusplanen vid Stora skolan.

 
April 22-23
Under helgen jobbades det på olika håll i Ohs, här kommer lite bilder från verkstaden.
 
Den nya domkåpan till Polska loket provas in.
Bromsboggien på vagn 6 genomgår renovering. Här står vagnen uppallad i vagnhallen.
Personvagnarna har gjorts i ordning inför trafiken, här har gardinerna hängts upp i vagn 1.
Bromsboggien till vagn 6 som håller på att renoveras.
Målning av boggien.
Flera av flakvagnarna som står i Ohs har fått sina flak rensade och tömda från skräp och sådant som blivit liggande.
Lagrena till koppelstängerna på lok 32, Czarna, genomgår renovering.
Här arbetas det med leden som kopplar samman växellådan med drivhjulen.
Slipning av lagret.
Metallspånen yr!
Efter justering av lagret sätts koppelstängerna ihop igen.
 
Mars 25-26
Arbetet i verkstaden rullar på med det vanliga underhållet men även lite andra projekt. Tendern till Polska loket har fått nygjutna lager och underredet håller på att renoveras.
 
Lagerboxar med nygjutna lager till Polska lokets tender.
Hjulaxlarna till tendern har fått lite färg. Så här såg de ut innan målningen.
Efter ett lager färg.
Här skrapas underredet (som ligger upp och ner) rent från rost och smuts.
Det jobbades även lite på Bojomatic.
Emsfors har fått ett nytt gnistgaller som passar mycket bättre än det gamla. Här provas det in mot skorstenen.
Närbild på "hatten" innan låsningen var monterad.
Under söndagen pressades det lite tuber.
Några av de nypressade tuberna.

 

Februari 18-19
Under helgen har det varit arbetshelg i Ohs. De mesta av arbetena gjordes i verkstaden, men det jobbades även på andra håll. Exempelvis fick tågexpeditionen i Ohs station en bättre begagnad garderob då den gamla var allför sliten.

 
Här målas lagerboxarna på två nysvarvade hjul som senare ska monteras ihop igen till en boggi.
Bild från sotskåpet på Polska loket, här håller nya rör på att monteras. Rören går ner till cylindrarna.
Samma motiv som innan men från en ovanlig vinkel. Bilden är tagen ur ett av hålen där rören till cylindarna kommer att gå.
Två av föreningens nya aktiva medlemmar arbetar på Polska loket.
Ångbromsen på Emsfors har tidigare varit lite trög men här slipas den in för att det ska gå lättre att använda bromsen.
Den nya garderoben på tågexpetionen håller på att monteras upp.
 
Februari 7-11
Under veckan har lok 21, även kallad Helsingborg, deltagit på en möbelmässa i Älvsjö. Loket har varit en del av en monter skapad av Byarums bruk som tillverkar olika typer av gjutna utemöbler. Bilderna visar delar av montern när den var under iordningställande.
 

Januari 28-29
Under sista helgen i januari var det arbetshelg i Ohs. Det har jobbats på olika projekt på, förutom blandade arbeten i verkstaden har det städats i carporten, förberetts i oljeboden för en ny dieseltank och bokslutet för 2016 gjordes färdigt. En liten händelse ägde rum under söndagen, Lok 21, Helsingborg, lastades på en lastbil för att delta på en möbelmässa i Älvsjö.
 
En större Delaryvagn, nr 86, håller på att göras i ordning.
Arbete på Emsfors.
Lok 21 har precis lyfts upp från spåret.
Snart står loket på lastbilsflaket.
 
Januari 16
Det pågår arbete med Smedjebackens rörelse. Den är lite sliten och glapp och därför påläggsvetsas olika delar. Den första bilden visar en av delarna. Hålen där dessa bultar sitter ska sedan brotschas runda och de påläggsvetsade ytorna svarvas till bra passform. Allt för att loket ska fungera så bra som möjligt.
 
En annan del från rörelsen efter påläggsvetsningen.

December 31 - Januari 6
På maskinavdelningen har det arbetats med lite olika projekt. För att nämna några så har lok 21, även kallat Helsingborg, tvättats av och snyggats upp och bromsblocken från en gammal maskin från Banverket har plockats loss.

 
Bromsblocken demonterades från den gula maskinen på bilden.
De urplockade bromsblocken. Dessa ska användas till en annan maskin.
I verkstaden målades brandtunnor som ska stå längs med banan.
Ett nytvättat Helsingborg står inne i verkstaden.