Maskinavdelningen 2018

 

Juni 25
Varje år måste ånglokens ångpannor säkerhetsbesiktigas, detta görs genom att loken eldas på och bland annat manometrar och säkerhets ventiler funktionstestas. Förutom besikting av ångloken byggdes en ny vattenledning till vattenhästen i Ohs och lite banarbete på Bäckaskogsrakan utfördes under dagen.

 
Tyska loket och Smedjebacken vid vändskivan i Ohs.
Tre av föreningens fyra ånglok står påeldade utanför verkstaden i Ohs.
Besiktingsmannen och föreningens maskinchef i hytten på Tyska loket.
 
Maj 19-20
Det finns alltid något att göra på Ohsabanan, någoting som behöver lagas eller renoveras. Denna gången kom turen till plattformsgolven på två av grusvagnarna. Här följer en studie i plattformsbyte på grusvagnar!
 
Först avlägnas den gamla plattformen.
Sedan kapas nya brädor till.
Vid behov måste tjockleken korrigeras med hyvel.
Passningen kontrolleras.
Brädorna spikas och skruvas fast.
Sedan impregnering.
Slutresultatet gott.
 
Maj 12-13
Under maj månads arbetshelg iordningställdes lok och vagnar inför sommaren och kommande trafik.
 
Domsvepet till Polska lokets ångdom under tillverkning.

Fotomodell för tidningen Husvagn o Camping.

Oljebyte på motorloket Ohs.
Nya ångrör har blivit monterade i sotskåpet på Polska loket.
Eldning i Emsfors.
Trycket är uppe för Emsfors, här blåser säkerhetsventilerna!
Emsfors provkördes också på bangården i Ohs.
April 29
Under helgens maskinarbetshelg blev en hel del gjort. Besiktning av lok och vagnar, montering av boggi till vagn 2, montering av spolpluggarna på Emsfors, uppsättning av gardiner i vagn 2 och 6. Ohsan kom ut på en kort provkörning efter renoveringen av fjädrar och andra delar av underredet. Provkörningen utföll positiv, längre provkörning och efterjustering återstår. Stagbultsbytet på Tyska loket är påbörjat.
 
Ohsan under provkörningen, här nere vid stationen i Ohs.