Trafikavdelningen 2018

 
 

April 7-8
Under helgen anordnades ett trafiksäkerhetsseminarie där det diskuterades bland annat särtryck och ansökningar till Transportstyrelsen. Seminariet leddes av föreningens trafiksäkerhetshandläggare. Lördagen avslutades med en gemensam middag.

 
Mars 24
Den årliga trafiksäkerhetsgenomgången med provskrivning genomfördes i Ohs under lördagen. På eftermiddagen hölls årsmöte i Blå huset. Mötet avslutades med fika och information om Orkidétåg och personvagnsprojekt.
 
Trafiksäkerhetsgenomgången hölls i köket i Stora skolan.
Några av årsmötesdeltagarena läser igenom möteshandlingar.
Genomgång av personvagnsprojektet.