Grusvagn 105

Fellingsbrovagnarna

 Då Nitro Nobel i Gyttorp behövde nya vagnar vände man sig till AB Bröderna Envall i Fellingsbro. De använde de gamla feldtbahnvagnarna som förebild och gjorde en modifierad version med grövre ram och boggier med rullager. Man byggde även en version där ramen förlängdes så den täckte den ena boggin helt. Dessa vagnar fungerade så bra att man även bestämde sig för att börja byta ut de boggier man hade på de gamla feldtbahnvagnarna. 

 Vagn 103-105 är banavdelningens grusvagnar uppbyggda på Fellingsbrovagnar från Gyttorp. De består helt enkelt av en betongficka med bottentömning som har ställts på ramen. En vagn lägger gruset mellan spåret, en annan lägger gruset på båda sidorna och den sista lägger gruset på ena sidan av spåret. Tack vare den enkla konstruktionen så har de tjänat oss väl i många år och kommer säkert att fortsätta med det.