Flakvagn 20

Renovering i verkstaden 2009, vagnen färdigställdes under 2011.