Tankvagn 67

Fellingsbrovagnarna

 Då Nitro Nobel i Gyttorp behövde nya vagnar vände man sig till AB Bröderna Envall i Fellingsbro. De använde de gamla feldtbahnvagnarna som förebild och gjorde en modifierad version med grövre ram och boggier med rullager. Man byggde även en version där ramen förlängdes så den täckte den ena boggin helt. Dessa vagnar fungerade så bra att man även bestämde sig för att börja byta ut de boggier man hade på de gamla feldtbahnvagnarna.

 Vagn 66-69 är fyra av de totalt nio tankvagnar som fanns vid Nitro Nobel, de användes för att transportera bland annat syra till sprängämnesfabriken. Idag transporteras endast vatten i vagnarna för att fylla på vattentorn och brandtunnor utefter Ohsabanan.

Vagn 66 är lite kortare än de andra och tanken är byggd i stål.
Tank och ram från vagn 67 står för närvarande lastad på en större flakvagn som användes som brandvagn ett tag under 1990-talet.