Anslutningstrafik

Anslutning i Bor

Ohsabanan har anslutning till det nationella järnvägsnätet.
Läs mer om anslutningsmöjligheterna på Jönköpings Länstrafik AB:s JLT hemsida.