Banavdelningen 2012

Räls och slipersbyte vid sjövägen

Lördagen den 22 september fortsatte arbetet vid Sjövägen. Nu kunde vi skruva ihop rälsen så banan är farbar till Bor igen,
dock behöver det spikas färdigt, grusas och justeras.

Banvallen jämnas till

Rälskapning


Rostiga skarvbultar får skäras av


Sista skarven, här skruvas den nya rälsen ihop med den gamla.

Arbete med motorlokstallet

Nu är även tredje spåret i motorlokstallet färdigt, här grusas spåren.

Banarbete 8 september

Banavdelningen är i fullgång med ett spårbyte där både räls och sliprar skall bytas.
Sliprarna är dåliga så sträckan har haft nedsatt hastighet under en tid. Rälsen byts till en något kraftigare, från 17 kg/m till 27 kg/m.
Arbetarna som påbörjade detta arbete den 8 september var så ivriga att de inte lyckades
ta en enda bild under arbetet så dessa bilder är från några dagar senare.

1-2 september


Arbetet med motorlokstallet fortsätter, nu ska spåren läggas in.

Här är det dags för spikning. För att få rätt avstånd mellan rälsen används ett spårmått, gult verktyg.

En av stoppbockarna lyfts in med lastmaskinen.

20 juli

En av våra markägare ville bygga en skogsväg som korsar vår bana. Ett snabbinkallat rallarlag fick rycka ut.


Morgonväxling i Ohs

Första tåget med lok 30.

Andra tåget med lok 6 som har en något bekvämare hytt.

Dressinboden vid Gimarpsby, på stubben ligger två gamla dressinhjul. Dessa dressinbodar användes av banvakterna på brukstiden.

Dressinboden vid Kittebo.

Nya sliprar ska i och spåret lyfts sedan i höjd.

Ny ballast har lagts på.

Spåret lyfts till rätt höjd och stoppas sedan med vår stoppmaskin.

Här sitter lyftanordingarna i under rälsen. Dessa kallar vi för grodor men de kallas också för
paddor eller major, möjligen finns det fler namn beroende på vart i landet man är.


Hemfärd


Vilken lokförare dricker inte kaffe?


Till höger ser man den gamla oxvägen som användes att dra brukets varor på innan järnvägen fanns.

22-24 juni

Midsommar i Ohs, lite fest och mycket jobb.

Fastighetschefens senatse tillskott på husfronten, pumphus i Bor. Foto Emma Larsson

Gräset vid Elgaryds hållplats slås. Foto Emma Larsson

Efter dansen lockade fikabordet. Foto Emma Larsson

16 juni

Stationen i Bor har fått ett annat utseende både vad gäller gräsytor och spår. Vändskivan hade några barnsjukdomar som åtgärdats
och är nu fullt fungerande inför sommarens trafik. Den efterlängtande vattenhästen är på plats och är inkopplad, om den blev klar
denna dag skulle en av deltagarna ta en dusch under hästens vattenstråle, möjligen ett förhastat löfte då vattnet var riktigt kall
men rallarna på Ohsabanan står vid sitt ord, dusch blev det.

Vändskiva och vattenhäst nu i full funktion.

Urban och Bill, lyckat genomföringsförsök.

Lars-Erik matar på slang i trumman.

Ulrik monterar centralen i Bor stnhus.

Urban monterar strömbrytaren.

Vattenhästen, första provkörningen.

Första duschen.

21-22 april

Vattenhästen monteras i Bor

Gruståg kördes den 14:e april

Sträckan vid km1 grusades efter det byte som skett där.
Besök vårt galleri för fler bilder