Maskinavdelningen 2012

21 oktober
Arbeten i verkstaden fortsätter, Deutzen har fått motor och låda vackert målad.
Emsfors bladfjädrar är demonterade och skall renoveras och arbetet med att flytta om i verkstaden fortsätter.
Lastmaskinen utrustas med redskapsfäste för att kunna skifta mellan skopa och gafflar.

Deutzen med nymålade delar

Jonas arbetar på lastmaskinen

Redskapsfäste monteras

Rivning av gamla manskapsboden

24 juni

Under midsommarhelgen var det aktiviteter i Ohs, bland annat så drogs man fram lok 25, elstarts Simplexen.
Detta lok har blivit stående sedan 80-talet med någon form av dieselpump problem,
problemet är sedan länge åtgärdat men hjulen behövde ses över vilket resulterade i nya hjulringar,
ja sagan blev lång men nu ska väl ändå slutet vara nära på detta stillestånd. En ny hytt måste dock göras.

Simplexen på väg mot lokstallet. Foto Emma Larsson

Mycket att tvätta

Tidigare hade loket nr 9 men vår numrering gjordes om och motorlokenloken är numera numrerade
efter den ordning de kom till Ohs med lok nr 6 som undantag.

Lok 27 växlar på bangården.

Anton målar bänkarna i vagn 51. Foto Emma Larsson

Anton målar uppställningsplats för dammsugarna i vagnhallen. Foto Emma Larsson

Ohsan fick problem med tryckluftssystemet då tryckluftsregulatorn inte villa fungera korrekt.
Denna regulator var förstås inte vilken del som helst att införskaffa så en något modernare har därför inköpts och monterats.
Lok 29 börjar få sina buffertar på plats, lite eldragning och montering av huvar så ska nog även detta lok se dagens ljus.

13 april

Söndagen ägnades åt förberedelser inför Fedecrail besöket. Loken eldades på och putsades.
Inför årets första tur är det alltid lite nervöst då det kan vara något som inte vill bli riktigt tätt,
något lager som går varmt eller något annat som bjuder på någon överraskning.
Några småläckor fick dock tätas och sedan var man redo inför årets premiärdag.
Polskalokets panna är under revision och arbetet var under fullgång även danna dag.
Här kan man se hur pannan ser ut inifrån. Bilden tagen framifrån och man ser fyrboxen som hänger i sina stagbultar.
Genom tubgaveln kan man skymta eldstadsluckan. I rundpannan där vi befinner oss ser man två runda rör passera kameran.
Närmast är rundjärnet som man reglerar ångregulatorn med. Övre är ångröret mellan ångdomen och kronan (ångrör och ventilerna i hytten).

Vi vrider kameran framåt och tittar ut genom främre tubplåten.

Att komma in i pannan är inget för vem som helst. Upp i ångdomen kommer Jonas som med ett visst besvär pressar sig förbi regulatorn.

Tur han är mager.

Eldstadsluckan och framåt genom de båda tubgavlarna.

21-22 april Påställning av ånglok

Våren är här och en ny trafiksäsong närmar sig. Ångloken och vagnarana måste göras klara efter den långa vinteravställningen.
Brandpumpar monteras på dess vagnar och provköras, ja listan kan göras lång.

Polska lokets panna är under revision. Här har tuberna tagits ur.

Genomgång av säkerhetsföreskrifter med skriftligt prov

13 april Panninspektion

Fredagen den 13:e april var det panninspektion som utförs av inspekta. Det görs två inspektioner först en kall och sedan en under tryck som sker senare under sommaren. Det enda han hade att anmärka på var att Smedjebacken takstag börjar få lite midja mot fyrboxtaket. Detta är inget allvarligt men framtida besiktningar kommer att granska dessa noggrant. Inspektören synade även Polackens panna och vi diskuterade lite hur arbetet med att renovera den ska utföras. Den gamla spolpluggen under rundpannans botten ska skäras bort och hålet ska svetsas igen med en ny bit 15 mm tryckkärlsplåt. Och den nya spolpluggen som Jonas har gjort kommer att svetsas dit i nederkanten på främre tubgaveln. Man har också monterat de nya rosterna i Tyska loket, det blev mycket bra. Det har även riktats och förstärkts på asklådeluckorna som deformerades under Tomtetågen. De nya spolpluggarna är även monterade, de passade väldigt bra i hålen.
Det dukades ett bord i verkstaden så inspektören kunde få sig en kopp.

Arbetshelg i verkstaden 24-25 mars

Arbetet med Polskalokets panna fortsätter, här skär man bort kragarna på tuberna.

Här arbetas det med boggiens fjädring, den har slamrat något vilket man nu ska bygga bort.

Det arbetas också med lok 29 Deutz. Huvar som ska riktas och koppel som skall byggas.

Under helgen iordningsställdes också vagnarna och det fanns även lite tid till små fix med något av småloken.

Arbetshelg och årsmöte 10-11 mars

Under helgen hölls en eldarutbildning för nya eldare, ånglokets alla delar, pannans konstruktion och eldarteknik var ämnet.
Arbetet med ombyggnation av lastmaskinens redskapsfäste har dragit ut på tiden men under helgen gjordes stora framsteg även där. Polskaloket rullades in i verkstaden förra arbetshelgen och är nu under flitigt demonteringsarbete.


Eleverna i eldarutbildningen studerar Emsfors gamla panna.

Vår i Ohs lokstation.

Arbetshelg i verkstaden 18-19 februari

Under arbetshelgen utfördes en hel del arbete av ett tappert mekargäng. Topplocket monterades på Czarna, som sedan startades upp och provkördes. Efter provkörningen fick avgasröret modifieras, men det verkar rätt hoppfullt om driftsättning. Deutzen sanerades med avseende på kablar och rost. Medan förarventilen och visslan på Tyska loket fick en genomgång. Axlarna demonterades från svetstrallan, tanken är att de skall hamna under slipersbytaren efter lite justering av spårvidden. Slutligen togs Polska loket in i verkstaden för förberedande av revisionen.


Rostsanering av Deutzen.

Topplocket monteras på Czarna.

Provkörning av Czarna.

Planing av förarventil till Tyska loket.

Losskärning av axlarna från svetsartrallan.

Axelarbete med hjulaxlarna till slipersbytaren.

En pressande arbetssituation.

28-29 januari var det städning i verkstaden


Ojdå, fanns det någon i skåpet som vi slängde...

Nu ser man arbetsbänken igen

Ordning och reda i hyllorna

Många lådor har tömts


Snillen spekulerar