Trafikinformation

 

På grund av den extremt höga brandrisken som råder nu i Sverige kommer alla tåg på Ohsabanan framföras med motorlok. Detta gäller i första hand till och med 26 augusti. Tågen på Ohsabanans dagar kommer att framföras med diesellok.
Håll koll på denna sida för information om det blir ånglok eller motorlok den dag du vill åka med oss.

 
 
 

Due to the extremely high fire risk currently in Sweden, all trains on the Ohsabanan will be powered by diesel locomotives following dates: 11-12/8, 25-26/8

 
 
  Aufgrund des derzeit extrem hohen Brandrisikos in Schweden werden alle Züge auf dem Ohsabanan nach dem folgenden Datum mit einem Diesellok gefahren: 11-12/8, 25-26/8